Steun ons nu!

Uw steun kost slechts een paar muisklikken.
Onze Vriendenstichting is Partner van deze webwinkels en krijgt commissie op uw aankopen. Klik nu op een van deze banners:

Bol.com

algemeen


Wehkamp


Conrad

Conrad-banner


laatste nieuws

21-3-2017

Info-avond "Slimme pedagogiek voor gevoelige hoogbegaafde kinderen" op donderdag 6 april 2017
lees verder...


28-6-2016

Verhuisbericht! Ons nieuwe adres...
lees verder...


8-3-2016

Vuurvogel vertegenwoordigd op Festival van Talent op zaterdag 19 maart 2016
lees verder...


3-3-2016

Info-avond "Hoogbegaafd en Onderpresteren" op donderdag 31 maart 2016
lees verder...


lees al ons nieuws...

RSS-feed van het nieuws

meer informatie

Logo Vuurvogel

Deze site biedt informatie over het hoogbegaafden-onderwijs in Gouda, vanaf 1 augustus 2014 als SBO bij de Vuurvogel/Oostvogel.
Daarvoor was de school bekend als de Hoogbegaafdenschool De Vuurvogel in Gouda, en dáárvoor ook bekend als de Leonardoschool Gouda.
          Oostvogel

Sponsoring?

De Stichting Vrienden van de hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda zorgt voor financiële en materiële ondersteuning van onze school.

Vriendenstichting heeft ANBI-status

Klik hier!

Hoogbegaafdenonderwijs in Gouda

Logo VuurvogelOostvogel
SBO De Oostvogel in Gouda


Historie

Al sinds 1 september 2008 is er hoogbegaafdenonderwijs in Gouda. Allereerst als Leonardoschool Gouda, naar het voorbeeld van de eerste Leonardoschool in Venlo. Met ingang van schooljaar 2011-2012 werd de samenwerking met de Leonardostichting beëindigd en ging de school verder als school voor hoogbegaafdenonderwijs met een nieuwe naam: De Vuurvogel. De expertise die er in de eerste jaren is opgebouwd werd vanzelfsprekend in de jaren daarna ingezet voor passend onderwijs aan onze hoogbegaafde leerlingen in de regio Gouda.

Nieuwe situatie

Met ingang van schooljaar 2014-2015 verandert er weer het een en ander. De hoogbegaafdenexpertise van De Vuurvogel wordt overgedragen aan SBO De Oostvogel in Gouda. SBO De Oostvogel zal een zogenaamd ‘arrangement’ gaan bieden voor hoogbegaafde leerlingen. Dit arrangement is niet voor alle hoogbegaafde leerlingen beschikbaar. Waar mogelijk worden hoogbegaafde leerlingen namelijk opgevangen binnen het reguliere onderwijs.
Desalniettemin kan het voorkomen dat een school ten aanzien van een (complex) hoogbegaafde leerling onvoldoende kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. In dat geval kan deze leerling in aanmerking komen voor onderwijs op een school voor SBO. Nieuwe leerlingen dienen wel een Toelaatbaarheidsverklaring te hebben, waarvoor een toelatingsprocedure geldt.

Op deze website wordt informatie gegeven over de wijze waarop De Vuurvogel/Oostvogel de doelstellingen van het hoogbegaafdenonderwijs vertaalt naar de dagelijkse praktijk, hoe we specifieke zaken geregeld hebben, en hoe we onze dagelijkse gang van zaken ingericht hebben.

Mocht u na het lezen van deze site nog steeds vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Nieuwsberichten van en over onze school

Onze school komt regelmatig in het nieuws en wij zoeken ook het nieuws op als we iets leuks of interessants te melden hebben.

lees verder...

Koop bij Bol.com zodat de Vrienden commissie krijgen!

Sponsor de Vriendenstichting van De Vuurvogel in Gouda door het kopen van boeken, muziek, films, games, elektronica, etc. via Bol.com.

lees verder...

'T Goudse hoogbegaafdenonderwijs-concept

De Vuurvogel in Gouda heeft het Leonardoconcept verder ontwikkeld en meer toegesneden op de bijzondere onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen. De school vertaalt de hoogbegaafdenonderwijsprincipes naar haar eigen praktijk en vult deze in met de mogelijkheden die er lokaal zijn. Dit gaat ook gelden voor de Oostvogel.

lees verder...

Hoe pakken we het aan

Zoals elke school hanteert onze school een aantal regels en procedures. De meeste zijn vergelijkbaar met elke andere (Groeiling-)school. Voor een aantal andere zaken is onze aanpak specifiek voor deze school.

lees verder...

Schooltijden, vakanties en activiteiten

Als uw kind naar De Vuurvogel gaat, kan het gebeuren dat u meerdere kinderen op verschillende scholen hebt. Dan is het handig om te weten of dit in de praktijk te combineren valt.

lees verder...

Contact- en adresgegevens, informatie

De Vuurvogel in Gouda is gehuisvest bij SBO De Oostvogel in Gouda . Op deze pagina staan de contactgegevens van de school, het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en de vriendenstichting. Tevens kan men hier enige nuttige documenten downloaden zoals de plaatsingsprocedure.

lees verder...

Deel deze pagina, klik op deze knoppen:

(update: woensdag 16 juli 2014)